V

Vakbond

Een vakbond is een belangenorganisaties van werknemers.

Vakcentrale

Vakcentrales zijn een overkoepelende werknemersorganisaties.

Valutamarkt

De valutamarkt, wisselmarkt of Forex (Foreign Exchange) is het geheel van vraag naar en aanbod van buitenlandse valuta.

Valutarekening

Een valutarekening is een bankrekening in een andere dan de eigen valuta. Dan heeft een Nederlander bijvoorbeeld een rekening in Amerika. Er staan dan geen euro’s op die rekening, maar een andere valuta, namelijk dollars.

Variabele kosten

Variabele kosten zijn kosten waarvan het totaalbedrag verandert als de productie verandert.

Vaste activa

Vaste activa zijn kapitaalgoederen die meer dan één productieproces meegaan. Voorbeelden zijn machines, inventaris en gebouwen. Vaste activa worden ook wel vaste kapitaalgoederen of vast kapitaal genoemd. Kapitaalgoederen die maar één productieproces meegaan, worden vlottende activa genoemd.

Vaste wisselkoers

Een vaste wisselkoers is een systeem waarbij landen onderling zijn overeenkomen om hun valuta tegen een vaste, onveranderlijke koers om te wisse­len. Het tegenovergestelde van een vaste wisselkoers is een zwevende wisselkoers.

Vennootschap onder firma (VOF)

Een vof is een rechtsvorm waarbij sprake is van meerdere vennoten (eigenaren) Er is sprake van een vof als er: - twee of meer eigenaren zijn; - het vermogen door de eigenaren zelf is ingebracht; - de eigenaren volledig aansprakelijk …

Veranderingskosten

Veranderingskosten zijn kosten die verbonden zijn aan de overgang van de ene naar de andere situatie. Veranderingskosten zijn een specifieke vorm van transactiekosten. (Bron: C.A. Hazeu, Institutionele economie, Bussum: Coutinho, 2000)

Verborgen beslissingen

Verborgen beslissingen wordt ook wel moral hazard genoemd. Nadat er een contract is gesloten, verandert een contractpartij zijn gedrag. Na het afsluiten van een reisverzekering bijvoorbeeld is de verzekerde minder voorzichtig op z’n spullen dan toen hij nog niet verzekerd …

Verborgen economie

De verborgen economie zijn alle wettelijke en onwettelijke economische activiteiten die niet in officiële cijfers kunnen worden weergegeven, omdat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ze niet waarneemt. Bij wettelijke activiteiten kun je denken aan een moeder die het …

Verborgen werkloosheid

Verborgen werkloosheid is werkloosheid die niet in de officiële cijfers tot uitdrukking komt.

Verbruiksbelasting

Verbruiksbelastingen zijn belastingen die een consument over het verbruik van goederen en diensten betaald. Een verbruiksbelasting is altijd bij de prijs van een product inbegrepen. De consument betaalt dus dagelijks belasting aan de kassa van de supermarkt, het tankstation of …

Verenigde Naties (VN)

Vlak na de Tweede Wereldoorlog werd op 24 oktober werden de Verenigde Naties opgericht. Bij de start kenden de VN 51 landen die lid waren. Het doel van de VN was het inzetten voor de vrede door internationale samenwerking en …

Vereniging

Een vereniging is een organisatie die leden kent en bepaalde doelen nastreeft. Leden betalen contributie en kiezen zelf een bestuur. Denk maar aan een hardloopvereniging en een plaatselijk fanfarekorps. Een vereniging is een rechtspersoon.

Verkeersvergelijking

De verkeersvergelijking van de econoom Irving Fisher is één van de eerste pogingen om de vraag naar geld te verklaren. Fisher stelt in zijn verkeersvergelijking dat de maatschappelijke geldhoeveelheid (het girale en chartale geld) vermenigvuldigd met het aantal keren dat …

Verlies- en winstrekening

Zie Resultatenrekening voor uitleg van het begrip “Verlies- en winstrekening”.

Vermogensmarkt

De vermogensmarkt is het geheel van vraag naar en aanbod van krediet. De totale vermogensmarkt is de geldmarkt plus de kapitaalmarkt.

Vermogensoverdrachtenrekening

De vermogensoverdrachtenrekening is een overzicht van ontvangsten uit en betalingen aan het buitenland van vermogensoverdrachten.

Verticale integratie

Er zijn twee vormen van integratie. Dit zijn horizontale integratie en verticale integratie. Bij verticale integratie worden twee geledingen in dezelfde bedrijfskolom samengevoegd. Door verticale integratie wordt de bedrijfskolom korter. Een voorbeeld is een uitgeverij die één of meerdere boekwinkels …